Annturi 2018

- ANUNT  In conformitate cu dispozitiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind trasparenta decizionala in administratia publica, republicata cu modificarile si completarile, Primarul comunei Tisau, aduce la cunostinta publicului faptul ca a initiat: "Proiectul de hotarare privind aprobarea Retelei scolare pentru invatamantul preuniversitar de stat propusa sa functioneze in anul scolar 2019-2020 in comuna Tisau, judetul Buzau" ... Anunt

- ANUNT PUBLIC Comuna Tisau depunere solicitare de emitere a acordului de mediu pentru proiectul"Refacere traversare parau Tisau cu un podet provizoriu din cadre prefrabricate" ... Anunt

- ANUNT Agentia Nationala pentru Protectia Mediului Buzau depunere solicitare de emitere a acordului de mediu pentru proiectul"Refacere traversare parau Tisau cu un podet provizoriu din cadre prefrabricate" .....  Anunt

- ANUNT AFIR pentru deschiderea unei noi sesiunide primire a proiectelor de investitii, finantate prin intermediul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 ... Anunt