ANUNT PUBLIC 21.04.2020

       În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normativ: "Proiect de hotărâre privind înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale în satele Izvoru, Grăjdana, Haleş, Pădurenii, Strezeni, Tisău şi Valea Sălciilor, aparţinătoare comunei Tisău, judeţul Buzău, aprobarea Indicatorilor tehnico-economici şi aprobarea documentaţiei-cadru de atribuire prin licitaţie publică deschisă Contractului de concesiune.
Proiectul de hotărâre cu documentaţia de bază pot fi consultate pe pagina de web: www.cornunatisau.ro si la sediul Primăriei Comunei Tisău.
Propunerile, sugestiile şi opiniile referitoare la proiectul supus dezbate1ii publice pot fi transmise în scris pe adresa Primăriei Comunei Tisău, Sat Izvoru, nr.6, pe fax la numarul 0238/597560 sau la adresa de e-mail: primariatisau@ yahoo.com, pana la data de 21.05.2020. .... ANUNTUL AICI

     STUDIIU DE FEZABILITATE INFIINTARE SISTEM DE DISTRIBUTIE  GAZE NATURALE IN SATELE IZVORU, GRAJDANA, HALES, PADURENII, STREZENI, TISAU SI VALEA SALCIILOR, APARTINATOARE COMUNEI TISAU, JUDETUL BUZAU .... AICI