HOTARARI CONSILIUL LOCAL - 2017

- HOTARAREA NR. 41 - PRIVIND APROBAREA SALARIILOR DE BAZA PENTRU FUNCTIILE PUBLICE SI FUNCTIILE CONTRACTUALE DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI TISAU, JUDETUL BUZAU, CONSILIUL LOCAL SI SERVICIILE PUBLICE DIN SUBORDINEA ACESTORA ... AICI

- HOTARAREA NR. 68 - PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI TISAU PENTRU TRIMESTRUL III AL ANULUI 2017 ... AICI