Anunt public 08.04.2019

ANUNT PUBLIC

In confonnitate cu prevederile Legii Iir. 52/2003. privind transparen\a decizionalii in administratia publica, republicata, se aduce la cunostinta publica unnatorul proiect de act nonnativ: "Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiµe "Sistem de alimentare cu Apa, Sat Valea Salciilor, comuna Tisau. Judetul Buzau" in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala.
Proiectul de hotarare cu documentatia de baza pot fi consultate pe pagina de web: www.comunatisau.ro si la sediul Primariei Comunei Tisau.
Propunerile, sugestiile si opiniile referitoare la proiectul supus dezbaterii publice pot fi transmise in scris pe adresa Primariei Comunei Tisau, Sat Izvoru, nr.6, pe fax la numarul 0238/597560 sau la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. pana la data de 22.04.2019.

PROIECTUL DE HOTARARE

Anunt public 22.03.2019

ANUNT PUBLIC

  In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, se aduce la cunostinta publica urmatoarele proiecte de act normativ: "Proiect de hotiirare privind aprobarea taxei pentru oficierea casatoriei Ill afara sediului Primariei comunei Tisau, judetul", " "Proiect de hotarare privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice a comunei Tisau Ill anul 2019,,.
Proiectele de hotarare cu documentatia de baza pot fi consultate pe pagina de web: www.comunatisau.ro si la sediul Primariei Comunei Tisau.
Propunerile, sugestiile si opiniile referitoare la proiectele supuse dezbaterii publice pot fi transmise Ill scris pe adresa Primariei Comunei Tisau, Sat Izvoru, nr.6, pe fax la numarul 0238/597560 sau la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. pana la data de 22.04.2019.

ANUNTUL AICI

PROIECTE DE HOTARARII 2019

- PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Sportive Viitorul Tisau pentru anul 2019 ... AICI

- PROIECT DE HOTARARE  privind indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 … AICI

- PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Tisau in anul 2019 ..... AICI

 - PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea ta:xei pentru oficierea casatoriei in afara sediului Prirnariei cornunei Tisau, judetul Buzau ..... AICI

DEZBATERE PUBLICA - PROIECTE 2018

- Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul fiscal 2019 .... Citeste aici

- Proiect de hotarare privind aprobarea Retelei scolare pentru invatamantul preuniversitar de stat propusa sa functioneze in anul scolar 2019-2020 in comuna Tisau, judetul Buzau .... Citeste aici

- Proiect de hotarare privind aprobarea acordarea "Diplomei de Onoare" si plata unui premiu in valoare de 500 lei pentru veterani de razboi si 250 lei vaduvelor de razboi cu ocazia "Centenarului Marii Uniri" ... Citeste aici

- Proiect de hotarare pricind acordarea"Diplomei de Onoare" si plata unui premiu in valoare de 200 lei, pentru familiiile din comuna Tisau care au 50 si peste 50 ani de casatorie neintrerupta .... Citeste aici

- Proiect hotarare informatii de interes public ....... Citeste aici

- Proiect de hotarare nomenclator stradal al comunei Tisau, judetul Buzau .... Citeste aici

DEZBATERE PUBLICA - PROIECTE 2017

- Proiect de hotarare privind aprobarea  Retelei scolare pentru invatamantul preuniversitar de stat propusa sa  functioneze in anul scolar 2018-2019 in comuna Tisau, judetul Buzau. .... CITESTE AICI

- Proiect de hotarare privind stabilirea  taxelor si impozitelor Tisau 2018 ..... CITESTE AICI