Comuna Tisau

Sat Izvoru, nr.6, Comuna Tisău

primariatisau@yahoo.ro

Întrebări frecvente

tel: 0238 797 560

tel: 0762410339

logo

ANUNŢ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate

DOCUMENTUL AICI

PROCESUL VERBAL DE COMUNICARE

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) şi ale alin. (6) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Nr.crt.Numele şi prenumele/denumireacontribuabiluluiDomiciliul fiscal al contribuabiluluiDenumirea actului administrativ-fiscal/ nr. şi data actului
1BUTOI PAUL DECIZIE NR. 133l/ 16.II..2023NOTIFICARE NR. 1332/16.11,2023
2MAMOIU ELENA – CLAUDIA NOTIFICARE NR I 167/17.10.2023.
3CONSTANTINESCU ELENA DECIZIE NR.1294/16.11..2023. .I NOTIFIC ARE NR 1295/16.11.2023
4CHIRITA ILIE DECIZIE NR.1285/16.11..2023. ./ NOTIFICARE NR 1286/ I6. I 1.2023
5NETCU PAULINA DECIZIE NR. I 277/16.11 ..2023. .I NOTIFICARE NR 1278/16.11.2023    —-
6BLAGAIOANA DECIZIE NR.13:25/16.11..2023. ./NOTIFICARE NR 1326/16.11.2023
7CONSTANTIN IONEL-SORIN DECIZIE NR. 1321/16.11„2023.
8MILITARU MARINEL NOTIFICARE NR 1336/16.11.2023
9CONSTANTIN VASILE DECIZIE NR.1275/16.11..2023. ./NOTIFICARE NR 1276/16.11.2023
10MINCU VASILE DECIZIE NR.I 298/16.11..2023. ./NOTIFICARE NR 1299/16.11.2023
11MOISE ION DECIZIE NR.1309/16.11..2023. ./NOTIFICARE NR 1310/16.11.2023
12PINTA ANA DECIZIE NR.1305/16.11„2023. ./ NOTIFICARE NR 1306/16.11.2023
13BRUTARU NUTA DECIZIE NR.1223/19.10..2023. ./NOTIFICARE NR 1224il 9.1O.2 –
14NEAGU L RADA DH.:IZIE NR. 119.5/i9.10.2023. ./NOTIFICARE NR 1196/19.10.2023
15BRATOSJN ELENA DECIZIE NR. 1201/19.11.2023. ./ NOTIFICARE NR 1202/ 19.11.2023
16OPREA MIHAI – GEORGIAN DECIZIE NR. I095/28.09.2023. ./NOTIFICARE NR I096/28.09.2023
17LUBENE VERONICA DECIZIE NR. 1198/19.100.2023. ./NOTIFICARE NR 1199/19.10.2023
18MIRICA CONSTANTIN CRISTINEL DECIZIE NR.1298/16.11..2023. ./ NOTIFICARE NR 1299/16.11.2023
19ZAHARIA PETRE DECIZIE NR.1298/16.11..2023. ./ NOTIFICARE NR 1299/16.11.2023
20ALEXANDRU FLORICA DECIZIE NR.1298/16.11..202′.l. .I NOTIFICARE NR 1299/16.11.2023
21MIHALCEA PETRE DECIZIE NR.128 Iii6.11„2023. ./ NOTIFICARE NR 1282/16. I I.2023
22ALEXANDRU IULICA DECIZIE NR.I 235/14.11„2023. ./ NOTIFICARE NR 1236/14.11.2023
23STANICA GH. TRAIAN DECIZIE NR.I 258/14.11..2023.. ,· NOTIFICARE NR 1259/14.11.2023
24ION DAN NOTIFICARE NR I 335/16. I 1.2023
25CUCU ELENA DECIZIE NR.1256/14.1I „2023. ./ NOTIFICARE NR 1257/14.11.2023

actele administrative fiscale pot fi consultate de t1tularn acestora la sediul organului fiscal emitent.Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afişării anunţului, respectiv 1 .30.03.2023
Dacă aveţi nelămuriri în legătură cu acest anunţ, puteţi contacta Biroul Contabilitate, Impozite si taxe locale/Achizitii publice, la sediul nostru sau la numărul de telefon 0238/797560. e-mail: primariatisau.financiar@yahoo.com.

Scroll to Top