Comuna Tisau

Sat Izvoru, nr.6, Comuna Tisău

primariatisau@yahoo.ro

Întrebări frecvente

tel: 0238 797 560

tel: 0762410339

logo

SECRETAR

Secretar comuna Tisău

MOCANU VIORICA

SECRETAR
Unitatea Administrativa Teritoriala - Comuna TISAU
0238597562

Educație și formare

LICENȚĂ
ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE

Calificarea/diploma obtinuta.
Disciplinele principale studiate/competentele profesionale dobandite

ACADEMIA DE STUDll ECONOMICE BUCURESTI
FACULTATEA DE MANAGEMENT

Numele si tipul institutiei de invatamant/ furnizorului de formare

MASTER
INSTlTUTll SI STRUCTURI DE DREPT CONSTITUTIONAL ROMANESC SI EUROPEAN

Calificarea/ diploma obtinuta.
Disciplinele principale studiate/competentele profesionale dobandite

UNlVERSITATEA. SPlRU HARET
FACULTATEA DE DREPT SI ADMINISTRATIE PUBLICA. - BUCURETI

Numele si tipul institutiei de invatamant/ furnizorului de formare

POSTUNIVERSITAR
TEORll SI METODE DE INTERVENTIE IN ASISTENTA SOClALA
UNIVERSITATEA. " OVIDIUS" - Constanta

Calificarea/diploma obtinuta.
Disciplinele principale studiate/competentele profesionale dobandite.
Numele si tipul institutiei de invatamant/ furnizorului de formare

Formare profesională

Scroll to Top